Bekijk Categorie

Schieten

Gedelegeerden:
Gertjan Hoolwerf (06-1279 1868)
gjhoolwerf@kpnmail.nl
Paul Onckels (06-2157 8814)
paul.onckels@ziggo.nl
Koos Janssen (06-2327 5708)
jphj@jphj.nl
Downloads:
Nederlandse Politie Sportbond Schietreglementen 2014
Toestemming deelname wedstrijden met dienstwapen

Schieten als sport is al sinds jaar en dag onderdeel van de Nederlandse Politie Sport Bond. Op zich niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat de omgang met een vuurwapen dichtbij de uitoefening van het politievak ligt.

De afdeling sportschieten van de NPSB is daarentegen geen schietvereniging. Om sportschieten te leren beoefenen moet je dus lid zijn van een burgerschietvereniging, waar je de gelegenheid hebt wekelijks te oefenen en jezelf in deze mooie tak van sport te bekwamen. Ook op deze manier kun je, volgens de Wet Wapens en Munitie, in het bezit komen van een vuurwapen. Met je eigen sportwapen, geweer of pistool/revolver, luchtwapen of vuurwapen, staat de weg vrij om mee te schieten binnen de NPSB. Uiteraard kan dat ook met je dienstwapen en de daarbij behorende munitie.

Wedstrijden dienstwapen:
Jaarlijks worden er verschillende NPSB-kampioenschappen verschoten. Met het dienstpistool vindt jaarlijks het kampioenschap precisieschieten (NPSB Dienstwapen) plaats. Een onderdeel van 20 schoten op 25 meter afstand wat alleen bij de politie geschoten wordt en voor iedere wapendragende binnen de politie openstaat. Er wordt erg naturel geschoten, dat wil zeggen zonder allerlei extra hulpmiddelen, die bij sportschieten gebruikelijk zijn. Al jaren merken de deelnemers een leuke sfeer en goede competitie.

Nadat de karabijn M1 uit de politiebewapening was verwijderd, bleken tal van politiecollega’s nog de beschikking over een dergelijk wapen te hebben en de animo groot te zijn om dit onderdeel voort te zetten. Mede uit nostalgische overwegingen zijn de wedstrijden met dit legendarische wapen behouden en vinden, gelijktijdig met het kampioenschap dienstwapen, deze wedstrijden plaats (honderd meter liggend, 20 schoten).

Ook kent de NPSB het onderdeel Parcoursschieten met het dienstpistool. Een zeer dynamisch onderdeel bestaande uit diverse houdingen (liggend, zittend, knielend en staand), onderdelen (achter dekking zowel rechts- als linkshandig, precisie, snelvuur en noodweer) en afstanden. De grootste afstand is 30 meter, de kortste 7 meter. De hiervoor beschikbare 50 patronen dienen binnen 5 minuten en 30 seconden te zijn verschoten. Het organiseren van een dergelijke wedstrijd vraagt veel menskracht en geschikte banen. Dit is de reden, dat deze wedstrijden niet gegarandeerd elk jaar kunnen plaatsvinden.

Wedstrijden Sportwapens:
Schietsport kent vele disciplines, meer dan de NPSB kan en wil opnemen in haar programma. De NPSB conformeert zich aan het programma van de USPE, de Europese Politie Sport Unie. Dat betekent dat de jaarlijkse NPSB kampioenschappen en overige wedstrijden (zoals in combinatie met Defensie) over de volgende disciplines en volgens de internationale reglementen plaatshebben

GEWEER:
Luchtgeweer, staand, 60 schoten.
Klein Kaliber geweer, 3 houdingen (liggend, staand, knielend), 3 x 40 schoten.
Klein kaliber geweer, liggend (Olympia Match), 60 schoten.

PISTOOL:
(alle disciplines staand)
Luchtpistool, 60 schoten
Klein kaliber pistool, Sportpistool licht (Ladies Match), 30/30 schoten precisie/duel
Klein kaliber pistool, Vrij Pistool, 60 schoten, 50 meter
Groot kaliber pistool, Sportpistool Zwaar (Center Fire), 30/30 schoten precisie/duel

Internationaal:
Eenmaal in de vier jaar neemt de NPSB met een geselecteerde groep schutters deel aan de USPE-kampioenschappen. Hier wordt alleen met sportwapens geschoten. Het evenement strekt zich over verschillende dagen uit en wordt bezocht door enkele honderden schietsport minnende collega’s uit ongeveer 30 Europese landen. Het is kwalitatief een hoogstaand evenement en omdat dit kampioenschap telkens in het pré-Olympische jaar plaatsvindt, wordt het gebruikt als aanloop en voor sommige deelnemers als selectiemoment voor die Olympische Spelen.

Tot slot:
Sportschieten vraagt veel van elke schutter, zeg maar schiet-atleet. Iedereen is min of meer in staat een trekker over te halen, maar sportschieten overstijgt deze redelijk eenvoudige handeling. Bij het sportschieten komt het aan op een goede balans in je fysieke en mentale gestel, de meeste zintuigen worden in staat van paraatheid gebracht, de fijne motoriek dient in topconditie te zijn en daarnaast moet je beschikken over discipline en een aanzienlijk concentratievermogen. Het spreekt voor zich dat ook het wapen, de munitie en uitrusting in uitstekende staat moeten zijn.

Omdat de NPSB, en dus ook de afdeling Sportschieten, steeds meer de verbinding met de samenleving opzoekt, ben je als schutter het visitekaartje van zowel de NPSB als politie. Voor deelname aan de verschillende onderdelen, m.u.v. de USPE-kampioenschappen, geldt dat je de uitnodiging en de informatie kunt vinden op de activiteitenkalender op deze website. Voor USPE deelname word je uiteindelijk op basis van je schietresultaten geselecteerd. Deelname aan die selectiewedstrijden staat voor iedere NBSP-schutter open.

WEDSTRIJDKALENDER SCHIETEN

NPSB kampioenschap dienstwapen5-studenten

Remco Kromkamp voor het tweede achtereen volgende jaar kampioen dienstwapen

Op vrijdag 27 januari 2017 werd het uitgestelde NPSB kampioenschap dienstwapen op het onderdeel pistool verschoten. Uitgesteld omdat op vrijdag 7 ...
Lees meer

NPSB kampioenschap schieten 2016

Op vrijdag 7 oktober 2016 heeft het NPSB kampioenschap schieten 2016 plaatsgevonden. Helaas heeft het digitale puntentellingsysteem ons op het ...
Lees meer

npsb-kampioenschap-dienstwapens-2016-bekers

NPSB kampioenschap 2016 verloopt anders dan de bedoeling

Zoals gebruikelijk wordt op de eerste vrijdag in oktober het NPSB kampioenschap dienstwapens verschoten. Dit jaar viel de wedstrijd op vrijdag 7 ...
Lees meer

NK Sportschieten 2016

NK Sportschieten 2016

Een mens hangt vaak aan gewoonten en dat geldt ook voor een sportschutter. Altijd dezelfde handeling verrichten om daarmee altijd dezelfde uitslag ...
Lees meer

NPSB Kampioenschap Dienstwapens

Op vrijdag 7 oktober 2016 organiseert de Eenheid Den Haag het NPSB Kampioenschap Dienstwapens. Er wordt geschoten op het onderdeel Pistool ...
Lees meer