3e plaats voor gecombineerde Politie/Defenisie Team Judo

0
4222

Op uitnodiging van ‘Equipe de France Militaire de Judo’ heeft een gecombineerde JUDO équipe bestaande uit judoka’s van politie en defensie onlangs deelgenomen aan een teamtoernooi in Dammarie-Lès-Lys in Frankrijk. Hierbij heeft het Nederlandse damesteam een derde plaats weten te bemachtigen. Het herenteam, ook met judoka’s van zowel politie als defensie, wist geen podiumplaats te bemachtigen.

Naast een jaarlijks gezamenlijk NK judo voor politie en defensie is de samenwerking tussen de judo équipes van politie en defensie dit jaar geïntensiveerd door onder meer gezamenlijk te trainen. De trainingen vinden maandelijks plaats in de dojo van de Bernhardkazerne in Amersfoort. Naast équipeleden zijn ook alle andere judoka’s, werkzaam bij zowel politie als defensie, welkom om deel te nemen.

Namens de politie stonden Melanie Jager, Kelly Heijnekamp en Quincy Nachtegaal in Frankrijk opgesteld.
De delegatie stond mede onder begeleiding van NPSB judo gedelegeerde Thomas Leppink.