Goudhaantje Henk de Rooij scoort de ‘dubbel’

0
1128
Henk de Rooij met zijn behaalde medailles
Henk de Rooij met zijn behaalde medailles.

Vrijdag 18 oktober 2019, de dag vermeld in de sportkalender van de NPSB waarop het NK dienstwapens heeft plaatsgevonden.

Voor het tweede jaar achtereen werd het NK dienstwapens gehouden op de schietbanen van de SDVV in Almelo, de organisatie was wederom in handen van de PSOVT, de Politie Sport en Ontspanningsvereniging uit Twente. In het kort bestaat het NK dienstwapens uit twee disciplines.

Staand eenhandig precisie schieten met je Walther P99Q NL op een schijf geplaats op 25 meter afstand van de schutter, het gaat hierbij om 25 schoten waarvan de eerste vijf een proefserie zijn. Het tweede onderdeel, schieten met de oude dienstkarabijn, de .30M1, op een doel geplaatst op 100 meter, hierop wordt liggend geschoten. Ook hierbij gaat het om 25 schoten waarvan de eerste vijf de proefserie is.

Een aantal deelnemers was al vroeg aanwezig om zich voor te bereiden op deze wedstrijd. Collega’s uit het hele land hebben de reis naar Almelo ondernomen om uit te maken wie voor 2019 de titel van beste schutter en beste team voor zowel pistool als karabijn mee naar huis kon nemen. Ook dit jaar was de sfeer en onderlinge competitie uitstekend. Contacten werden gelegd of aangehaald. Naast de oudgedienden waren er ook een aantal nieuwe enthousiaste schutters aanwezig. Het gesprek in de kantine zal zeker niet alleen over de behaalde resultaten zijn gegaan (schutters zijn vaak net even ontevreden over hun prestatie), maar zeker ook over de e-screener, die als psychologische computertest de schutters boven het hoofd hangt.

Tijdens het schieten in de series moest hier en daar nog wel gewezen worden op een correcte naleving van de reglementen. Politiemensen zoeken misschien graag de grenzen op, maar er overheen is net een stap te ver. Zo is het gebruik van schietbrillen, brillen met contrasterende glazen e.d., maar ook het dragen van petjes en caps niet toegestaan. Alles om een zo gelijkwaardige wedstrijd voor alle deelnemers na te streven.

De vlotte doorgang in de series en een voldoende bemanning in het telbureau zorgden ervoor dat de puntentelling en de daarmee samenhangende uitslagenlijst vlot na het laatste schot gepresenteerd kon worden. Hiermee werd het toch vaak wel op de proef gestelde geduld van de schutters beloond. De uitslagen werden bekend gemaakt onder de nog aanwezige achterblijvers, de medailles werden omgehangen en de wisselprijzen verdeeld. Eind goed, al goed, waarmee een geslaagde schietdag alweer tot het verleden behoorde.

Totdat…vier dagen later bezwaar werd gemaakt door Politieteam PU, dat zij niet op de uitslagenlijst Team Geweer voorkwamen. Met hun totaaluitslag van de drie beste individuele schutters op dit onderdeel zouden zij zelfs in de prijzen zijn gevallen.

Vanuit de computerkamer van de gedelegeerde was hier geen zicht meer op, zodat in allerijl contact werd gezocht met de organisatie PSOVT. Na grondig onderzoek leverde dit inderdaad op dat het bezwaar gegrond kon worden verklaard en dat zij onterecht niet in de teamuitslagen waren opgenomen. Heel vervelend natuurlijk voor alle betrokkenen. Als bewijs werd het bedoelde scorebriefje gevonden en ook op de PC was deze uitslag vermeld, maar door nog onbekende oorzaak niet op de papieren lijst afgedrukt. Politie PU bleek met behoorlijk verschil aanspraak te maken op de 1ste plek en waren dus NPSB teamkampioen Geweer 2019 geworden. Zoals gezegd, heel vervelend voor henzelf, maar ook voor de andere vermeende prijswinnaars, die nu een andere of toch net geen prijs gewonnen blijken te hebben. Ook vervelend voor de vrijwilligers die met hun beste wil de uitslagen hebben verwerkt en alles zo goed mogelijk hebben laten verlopen. Een bitter pil in deze zoete oase van een geslaagde dag.

Hieronder dan toch de gerectificeerde uitslagen van het NK Dienstwapens individueel en per team, waarbij u kunt zien dat bij geweer individueel zelfs het aantal tienen geteld moest worden om de kampioen te selecteren. Ere wie ere toekomt.

Pistool individueel Pistool team
Naam Score Naam Score
Henk de Rooij 180 APGS 1 506
Early Kippuw 170 HPSV 1 444
Robert Verhoog 169 Schietteam Rotterdam 425

 

Karabijn individueel Karabijn team
Naam Score Naam Score
Henk de Rooij 171* (*meer x10) Politie PU 458
Albert Kuus 171 APGS 1 442
Jan Zandvoort 168 HPSV 1 424

Mocht je ook eens willen deelnemen aan het NK dienstwapens? Dan is dit in 2020 weer mogelijk. Houdt hiervoor de kalender van de NPSB in de gaten en meld je aan.

PSOVT Rob Kramersen
Gedelegeerde Gert Jan Hoolwerf