Info voor deelnemers aan bergsportactiviteiten via de NPSB

0
2045

mountain-network
Mountain Network organiseert op verzoek van de Stichting Nederlandse Politie Sportbond, afgekort St. NPSB , diverse bergtochten. Wat moet u weten wanneer u deelneemt aan deze tochten?

U dient een overeenkomst te sluiten met Mountain Network en in deze overeenkomst kunt u precies lezen onder welke voorwaarden deze tochten worden georganiseerd. Ook staan daar de betalings- en annuleringsvoorwaarden duidelijk in beschreven. Het bestuur van de St. NPSB sluit zelf geen overeenkomst met Mountain Network.  Wij zorgen voor reisbegeleiding, de training en het kopen van de tickets.

Verzekeringen

U wordt dringend geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. De St. NPSB heeft voor haar leden een complete reisverzekering afgesloten met werelddekking. Het kan echter wel zo zijn dat door wetgeving  eventueel ook uw eigen reisverzekering, mits u die heeft , wordt aangesproken. In de wet staat beschreven dat altijd de oudste verzekering voor gaat, indien natuurlijk uw reisverzekering voldoende dekking biedt voor deze evenementen. Opgemerkt wordt dat op onze verzekering nooit het eigen risico van uw verzekering is te verhalen.

Voor bergtochten binnen Europa wordt aanbevolen bij uw ziektekostenverzekering maatschappij een z.g. EHIC kaart aan te vragen. Als u bij de PZP verzekerd bent , kan dit ook via de website www.pzp.nl. Deze EHIC kaart wordt echter in 2016 aan alle verzekerden  toegezonden. Houd dit wel in de gaten. Voor een bergtocht buiten Europa, raadpleeg uw ziektekostenverzekeraar, en als aanvulling dient meestal de gesloten reisverzekering incl. de rubriek medische kosten.

Voor deelnemers aan de bergsport is inmiddels  een collectieve verzekering afgesloten.

Download document boekingsproces, klik hier.

Het Bestuur van de Stichting Nederlandse Politie Sportbond.

Namens deze, 
Ben Zegwaard