Nederlands Kampioenschap EPP 2017

0
1311
Ind 1e NK EPP 2017 Henk de Rooij
Ind 1e NK EPP 2017 Henk de Rooij

Aan het NK EPP deden dit jaar helaas maar 21 deelnemers mee. De organisatie kijkt desalniettemin terug op een geslaagd evenement, maar de afdeling schietsport van de NPSB hoopt volgend jaar toch minstens op een verdubbeling van het aantal deelnemers! Ben jij erbij? Lees hier het verslag van Mattie Matiassen.

‘Traditiegetrouw werd ook dit jaar weer het NK Parcoursschieten met dienstwapens gehouden en wel op zaterdag 25 november. Als wedstrijdlocatie diende dit keer de schietbaan gelegen op het mooie Politie Trainingscentrum Over-Amstel te Amsterdam, alwaar de schietafdeling van de APGS de rol van gastheer op zich nam.

In totaal waren er 21 deelnemer afgereisd naar Amsterdam. De wedstrijd werd gestart rond 09.00 uur en NPSB gedelegeerde Paul Onckels sloot met de prijsuitreiking af rond 12.30.

Zoals hierboven vermeld was het deelnemersaantal dit jaar niet groot te noemen en mag de wens worden uitgesproken dat editie 2018 (welke georganiseerd zal gaan worden door de eenheid Noord-Holland) een grotere opkomst zal kennen.

Ind 2e NK EPP 2017 Martin Jansen
Ind 2e NK EPP 2017 Martin Jansen

De winnaars
Bij de prijsuitreiking bleek dat Henk de Rooij -APGS 1- met de eerste prijs individueel huiswaarts kon keren met een puntentotaal van 232. Op de tweede plaats was geëindigd Martin Jansen -NH 1- met 220 punten en derde was geworden Eef Buurman -APGS 1- met 213 punten.

Om ervaring in het parcoursschieten op te doen, waren er deze dag twee leden van de Nederlandse Douane aanwezig, die echter buiten mededinging aan de wedstrijd deelnamen. De Douane maakt immers geen deel uit van de Nederlandse Politie Sport Bond. Misschien dat het in de toekomst anders zal zijn, zij zijn immers wél een wapendragende overheidsinstantie!

Ind 3e NK EPP 2017 Eef Buurman
Ind 3e NK EPP 2017 Eef Buurman

Bij de teamuitslag bleek dat het eerste team van de hoofdstedelijke gastheren de eerste prijs hadden veroverd met een totaal van 652 punten. De tweede plaats werd ingenomen door de collegae van het 1e team van de eenheid Noord-Holland met een puntenaantal van 634. Het tweede team van APGS bezette met 615 punten de derde plaats.

Bring a Friend
Aan het eind van dit verslag zou ik graag een wens inbrengen, te weten het ‘bring a friend’ principe voor de wedstrijd in 2018. Dit zou al minimaal een verdubbeling zijn ten opzichte van het deelnemersaantal van deze editie.

Ik schat het aantal wapendragenden binnen de Nationale Politie op zo’n 40.000. De kans om binnen een jaar vanaf nu, een wapendragende vriend/collega te vinden binnen de Nationale Politie en deze eveneens mee te laten doen aan het NK parcoursschieten moet toch goed mogelijk zijn.

We wachten het geduldig af, wensen alle schutters alvast een succesvol 2018 en hopen iedereen bij de editie van komend jaar graag (weer) terug te zien in Noord-Holland.’