Info sporters

Onder deze knop vind je informatie speciaal voor iedereen die in NPSB verband wil sporten. Deelname aan sportactiviteiten die onder de vlag van de NPSB worden georganiseerd is uitsluitend voorbehouden aan medewerkers van de Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee. Elders op deze site vind je onze sportkalender. Vaak liften we mee op een bestaand evenement en anders organiseren onze gedelegeerden zelf een activiteit. Informatie over de inschrijfprocedure bij deelname via de NPSB wordt vermeld bij de activiteit of er staat een contactadres bij voor inlichtingen. Voor informatie over de nationale selecties van de verschillende teamsporten kun je rechtstreeks contact opnemen met de gedelegeerde van de tak van sport. Onder de knop ‘sporten’ vind je de naam van de gedelegeerde en zijn/haar mailadres en/of telefoonnummer.

Klik en download:

  1. Faciliteiten richtlijn
  2. Aanleveren kopij