Info gedelegeerden

Gedelegeerden zijn collega’s met passie voor de sport. Ze zijn bereid veel tijd en energie in hun tak van sport te steken. De meeste NPSB sporten hebben één à twee gedelegeerden. Ze maken het mogelijk voor collega’s om in politieverband te kunnen sporten. Ze organiseren politiewedstrijden en nationale kampioenschappen voor politie, regelen deelname bij grote publieksevenementen of sluiten aan bij een activiteit georganiseerd door een lokale politie personeel-/sportvereniging. Gedelegeerden worden officieel benoemd door de bondsraad wat hun rol binnen de organisatie formaliseert. Onder deze knop zijn documenten ondergebracht, speciaal voor gedelegeerden.

Klik en download:

  1. Faciliteiten richtlijn
  2. Declaratieformulier, Voorschotformulier
  3. Handleiding gedelegeerden (printversie)
  4. Aanleveren kopij
  5. Reisverzekering NPSB