Schutters gezocht

0
7
schutters gezocht

Wij, schietsportgedelegeerden NPSB, Gert Jan Hoolwerf, Koos Janssen en Paul Onckels vragen jullie medewerking. Zoals jullie misschien wel bekend is, is iedere politieman/vrouw, Marechaussee man/vrouw lid van de NPSB. Als lid van de NPSB kunnen zij deelnemen aan diverse takken van sport vermeld op de site van de NPSB onder de tab sporten. Zo ook de schietsport. De schietsport is binnen de NPSB aangemerkt als Kernsport. Wij als gedelegeerden bevorderen de schietsport, door collega’s in de gelegenheid te stellen een keer in de maand, te trainen op de schietbanen  van SV Eendracht in Barneveld. Hier wordt geschoten op de onderdelen, Luchtpistool, Luchtgeweer, Klein Kaliber Geweer Olympia Match / 3 houdingen, Vrij Pistool 50 meter. Dit zijn  onderdelen die ook worden geschoten op de USPE Kampioenschappen, die 1 keer in de 4 jaar worden gehouden. Verder organiseren we het NK Sportwapens, te weten, klein kaliber pistool/revolver, groot kaliber pistool/revolver (Meesterkaart li/zw Sportpistool li/zw), kkg Olympia Match, 3 houdingen, lucht pistool 60 schoten (staand en opgelegd), luchtgeweer 60 schoten staand) Het NK EPP (Europees Praktijk Parcours, 50 schoten over diverse afstanden), Het NK dienstwapens pistool en karabijn (30 M1). 

Nu zijn  wij op zoek naar collega’s die bereid zijn om 1 keer per maand mee te trainen op de schietbanen van SV De Eendracht te Barneveld en in het bezit zijn van een verlof. (Dit om deel te kunnen nemen aan het eventuele USPE kampioenschap waar iedere maand voor wordt getraind). Mocht je interesse hebben kom gewoon eens kijken op de laatste vrijdag van de maand. 27 September zijn we weer in Barneveld. Wij vragen wel wat van de schutter. Enthousiasme, bereidheid om te komen, tijd hiervoor vrij te maken. 

Mochten er nog vragen zijn, dan zijn we bereid deze te beantwoorden. Bezoek ook de site over schieten op www.politiesport.nl takken van sport afdeling schieten.

Met vriendelijke groet, namens de gedelegeerden schieten NPSB

Paul Onckels