Nieuwe tijden, nieuwe regels.

0
891
Interland schieten

Tijden veranderen, inzichten worden aangepast en nieuwe regels worden opgemaakt. Zo ook bij het sportschieten.

Veel sportschutters zijn gewend aan het gebruik van een schietbril. Tot op heden rustte een zwaar verbod op het gebruik daarvan bij het schieten met dienstwapens. Dat kon niet en dat mocht niet. De praktijk heeft dit inzicht ingehaald. Vuurwapendragende collega’s doen tweemaal per jaar een schiettoets. Deze toets is gebaseerd op het vaak in stressvolle situaties verantwoord omgaan met je vuurwapen zowel in gebruik als in resultaat. Proportioneel en subsidiair. U kent deze begrippen. Lang was de visie dat collega’s die met het dienstpistool aan een schietsportevenement deelnamen, afstand namen van het sportieve inzicht en dat men operationeel met het wapen moest omgaan. Met andere woorden, Geen poespas, gewoon schieten, punt uit. Daar wordt nu op terug gekomen. In veel opzichten heeft het tegenwoordige sportschieten met dienstpistool niet veel meer met het operationele gebruik daarvan te maken. Ze zijn uit elkaar gegroeid, de onderlinge afstand is groter geworden, het lijkt steeds minder op elkaar.  Het sportieve schieten met dienstpistool is echter in alle betrekkelijke rust een aantal schoten precisie richten op een ronde becijferde schijf.

Met ingang van 2023 worden daarom de verouderde reglementen aangepast en van kracht. Eerste en meest ingrijpende is daarom het toestaan van het gebruik van een schietbril bij pistool (dienstwapen). De kloof met sportwapens wordt hiermee beslecht en komt dit onderdeel meer in het licht te staan van de sportieve benadering. Irisblenden en contrast verhogende glazen doen hiermee hun toegestane intrede.  Maar let op, er schuilt nog een klein addertje onder het gras! Bij het karabijnschieten mag de bril ook gebruikt gaan worden, maar dan alleen met glazen die voor de schutter in het normale gebruik ook nodig zijn. Dus hierbij nog geen diafragma instelbare voorzieningen of gekleurde glazen. Hiermee worden de reglementen van de ‘.30M1 Nederland’ voorschriften gevolgd, die ook al voor andere zaken bij ons gelden. Let wel, het gebruik van blendering blijft in alle gevallen verboden!

De foto’s laten een willekeurige schietbril zien. De helft is toegestaan, nl. de irisblende of het diafragmadeel. De andere, de blendering, blijft verboden bij het dienstpistool en karabijn.

Een tweede wijziging is het invoeren van leeftijdscategorieën bij het karabijn schieten. De jongere collega’s zijn het schieten met dit wapen niet  gewend en doen vaak niet mee in de hogere regionen. Ook die schutters worden nu tegemoet gekomen door in drie klassen te gaan schieten. Meer kans, meer plezier, meer deelnames en meer prijzen.

Een laatste wijziging ligt voor de hand en werd al praktisch toegepast. Namelijk de vullen van de houder van het pistool met tien patronen. Vaak worden de schijven gebruikt om daar elk tien schoten op te lossen en het huidige pistool kan deze voorraad met gemak aan. Halverwege toch nog een keer bijvullen of gewoon een tweede houder klaar hebben met tien patronen blijft bestaan.

Voor het hele verhaal wordt u graag verwezen naar de nieuwe reglementen die op deze site staan (Download Informatie) en hopen u graag op de volgende NPSB kampioenschappen te treffen.

Gedelegeerden schietsport,
i.c. Gert Jan Hoolwerf